Regulamin

Regulamin studia

• Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.

• Każdy tatuaż wyceniany jest indywidualnie.

• Po ustaleniu terminu aby rezerwacja była kompletna wymagana jest wpłata zadatku, który można wpłacić osobiście w studio, poprzez przekaz pocztowy lub przelewem bankowym na konto studia. Niezadatkowana rezerwacja wygasa po 48h.

• Wysokość zadatku wynosi w zależności od wartości tatuażu 100-300 zł.

• Podczas zapisywania się na kilka terminów, zadatek pobierany jest na dwie pierwsze sesje.

• Klient zobowiązany jest do wypełnienia zgody na wykonanie zabiegu tatuowania.

• Projekt zawsze tworzymy razem z klientem w dniu sesji, klient ma wtedy realny wgląd do projektu i może wprowadzać zmiany na bieżąco.

• Klient podczas tatuowania nie może być pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających.

• Po wykonanym zabiegu klient zostanie poinformowany jak należy dbać o tatuaż w fazie gojenia oraz jak go pielęgnować w późniejszych etapach.

• Zmiany terminu można dokonać bez utraty zadatku jednorazowo, minimum 5 dni przed planowaną sesją. Kolejne przełożenie wiąże się z ponowną wpłatą zadatku.

• Niepojawienie się w terminie tatuowania skutkuje utratą zadatku. Podczas zapisu na kolejną sesję pobierana jest opłata z góry.

• Tatuator ma prawo do zmiany terminu jeżeli uzna, iż tatuaż jest niewystarczająco wygojony lub gdy stwierdzi inne nieprawidłowości uniemożliwiające wykonanie tatuażu.

• Tatuator może przerwać zabieg w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian skórnych uniemożliwiających wykonanie tatuażu.

• Tatuator bez podania przyczyny może odmówić wykonania tatuażu.

• Zadatek w każdym przypadku jest niezwrotny.

• Wpłacenie zadatku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

• Vouchery wykorzystujemy podczas zapisu na sesję. Kwota na jaką wystawiony jest voucher traktowana jest w formie zadatku na sesję. Należy poinformować managera w studiu o chęci wykorzystania vouchera na sesję.

• Voucher nieokazany przy zapisie można wykorzystać podczas zapisu na kolejną sesję.

• Promocje, zniżki i vouchery nie sumują się. Voucher nie jest wymienny na gotówkę.

• Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu. Poprawki z błędów tatuażysty są bezpłatne do 6 tygodni po wykonaniu tatuażu. Po tym czasie koszt poprawki jest wyceniany indywidualnie.

• Klient zobowiązany jest do potwierdzenia wizyty najpóźniej 2 dni przed umówionym terminem.

• W studiu zabrania się spożywania alkoholu, środków odurzających oraz palenia tytoniu.

• Do studia nie można przyprowadzać zwierząt.

• Tatuaże wykonujemy osobom od 17 roku życia jedynie za zgodą rodzica oraz rodzic musi być w dniu sesji do momentu odbicia kalki na ciele.